OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXV .Niedziela Zwykła, 20.09.2020r. ROK A

2020-09-19 15:24

1. Porządek Mszy św. w tygodniu.

2. Spowiedź każdego dnia powszedniego kwadrans przed Mszą św.

3. Uczniowie od klasy 0-VII w każdą niedzielę przed Mszą św. otrzymują karteczki uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Młodzież klasy VIII proszę o podejście z indeksami do zakrystii.

4. Ogłaszam wrześniową zbiórkę inwestycyjną.

5. Sprzątanie kościoła odbędzie się w sobotę 26 września o godz. 9.00 mieszkańców ul. Kartuskiej. Zapraszam z kwiatami:

- Widrowski Zdzisław i Teresa,

- Widrowski krzysztof i Alicja,

- Kobiela Mirosława z dziećmi,

- Kobiela Mateusz i Paulina z dziećmi,

- Mazur Marek i Katarzyna,

- Kobiela jerzy,

- Sikora Mateusz i Dorota z dziećmi,

- Olszewski Michał i Ewelina,

- Olszewski Wojciech i Barbara z synem.

6. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z dziećmi klasy III i ich rodzicami.

7. Pragnę podziękować państwu Sylwii Leyk- pracownikowo Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w  Kartuzach i panu Andrzejowi Leyk, do krórych zwróciłem się o pomoc w organizacji przeprowadzenia zapobiegawczej dezynfekcji kościoła, która miała miejsce w dniu 16.09.2020r. Dziękuję za pozytywną reakcję na moją prośbę.

  Swoje podziękowania kieruję także do komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach za pozytywną reakcję na moją prośbę i wydanie rozkazu przeprowadzenia akcji dezynfekcji kościoła.

  Dziękuję również członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie za przeprowadzenie akcji w środę po Mszy św.

  Ponadto pragnę poinformować, że w najbliższych tygodniach w ramach środków własnych w każdą sobotę będziemy dezynfekowali wnętrze kościoła a co dwa tygodnie ozonowali.

8. Modlitwa do św. Michała Archanioła.