OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II.NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.01.2021r. Rok "B"

2021-01-16 22:51

1.Dzisiaj po Mszach św. panowie radni zbiorą do puszek ofiarę na utrzymanie i rozwój Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

2. Spowiedź każdego dnia powszedniego kwadrans przed Mszą świętą.

3. Sprzątanie kościoła odbędzie się w sobotę 23.01.2020r. o godz. 9.00. Zapraszam mieszkańców ul. Leśnej bez kwiatów:

- Bruhn Józef i Malgorzata,

- Bruhn Marcin i Malwina z dziećmi,

- Kuziemkowscy Daniel i Katarzyna z dziećmi,

- Hinc Anita i Mateusz z dziećmi,

- Stanko Remigiusz i Magdalena z córką,

- Stankowska Brygida,

- Kwidzińscy Jerzy i Beata z synem,

- Kwidzińscy Robert i Beata z dziećmi.

4. Dziękuję wszystkim mieszkancom naszej parafii za obecność podczas Mszy św. z błogosławieństwem kolędowym oraz za zlożone ofiary, które zostaną

    przeznaczone na kontynuowanie tegorocznych inwestycji w kościele.

5.W ubiegłym roku wykonaliśmy następujące inwestycje:

a) zakupiliśmy nową drogę krzyżową, której koszt wyniósł 10 400,00 zł. Na ten cel przeznaczono zbiórki inwestycyjne zebrane w styczniu, lutym i  marcu;

b) ze względu na epidemię nie było zbiórek w kwietniu i w maju;

c) drugim zadaniem inwestycyjnym był zakup nowego tabernakulum. Koszt zadania to 12 600,00zł. Na ten cel przeznaczono zbiórki w czerwcu, lipcu, sierp-   

   niu i wrześniu.

d) trzecią inwestycją, którą zrealizowaliśmy, to renowacja prezbiterium i odnowienie krzyża. Koszt prac wyniósł 25 250,00zł. Na ten projekt przeznaczone są

   zbiórki inwestycyjne od października 2020r. do marca 2021r.

6. W roku 2021r. planujemy następujące zadania:

a) we wrześniu - założenie nowego nowego ogrzewania i tablicy rozdzielczej. Przewidywany koszt to 29 800,00zł. Na ten cel będziemy zbierać środki od

  kwietnia do września 2021r.

b) drugim projektem jest pomalowanie kościoła. Szacowany koszt prac to około 20 000,00zł. Na to zadanie przeznaczymy zbiórki od paździenika do grudnia

   oraz ofiary zebrane podczas Mszy św. z blogosławieństwem kolędowym.

Wobec powyższego zwracam się do Was drodzy parafianie o zrozumienie i ofiarę podczas tegorocznych comiesięcznych zbiórek inwestycyjnych.

Za złożone dotychczas ofiary Bóg zapłać.

 

Na nadchodzący tydzień życzę zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże!