Ogłoszenia
Najbliższe msze
Poniedziałek 14 czerwca 2021
za śp. Zofię, Władysława i Franciszka Wickich
Wtorek 15 czerwca 2021
za śp. Reginę, Halinę, Krystynę, Jana i Stanisława
za śp. Wandę i Witolda, śp. rodziców Daszków i Kwidzińskich
Środa 16 czerwca 2021
o bł. Boże dla rodziny Jalowskich
Piątek 18 czerwca 2021
za śp. J.i F. Merchel, śp. ś. Merchel, śp. Agnieszkę i Franciszka
Sobota 19 czerwca 2021
za śp. ks. Mieczysława Kucińskiego
Msza św. w pewnej intencji
za śp. Z.Czaja, zmarłych z rodziny Mielewczyk i Brzeskich
Niedziela 20 czerwca 2021
za śp. Zofię, Albina i Zygmunta Went
za śp. zmarłych z rodziny Piwońskich, Śliwińskich, Kaszlikowskich i s. Wiesławę
za śp. Mirosław Patryka, A. Reglińską, śp. G.i L. Reglińskich, śp. Z. Richert
MSZA ŚWIĘTA Z CHRZTEM