Ogłoszenia
Najbliższe msze
Piątek 29 stycznia 2021
za śp. Urszulę i Mieczysława Grzenkowicz, A. i B. Kwidzińskich
Sobota 30 stycznia 2021
za śp. rodziców Kwidzińskich i Frankowskich, śp. braci i sióstr
za śp. Franciszka Konkol
Niedziela 31 stycznia 2021
za śp. Agnieszkę i Jana, śp. braci Mrozewskich
za śp. Jerzego Bulczak w I. rocznicę śmierci
za śp. Krystynę Wróbel i zmarłych z rodziny