Ogłoszenia
Najbliższe msze
Wtorek 2 marca 2021
o bł. Boże dla mieszkańców ul. Cichej / od Byczkowskich do Miotk/
za śp. ojca Jana i zmarłych z rodziny Gronda i Hildebrant
Środa 3 marca 2021
za śp. Weronikę i Feliksa Plichta, śp. Rozalię i Władysława Malinowskich
Czwartek 4 marca 2021
Msza św. w pewnej intencji
Piątek 5 marca 2021
za śp. Czesława Landowskiego, śp. rodziców z obojga stron
za śp. Jana Król, śp. Bogdana, śp. rodziców z obojga stron
Sobota 6 marca 2021
za śp. Jadwigę i Gerarda Pakur, śp. Wojciecha, , śp. Edmunda Richert
Niedziela 7 marca 2021
za śp. Franciszka Trepczyk
za śp. Stanisława Merchel, śp. rodziców z obojga stron
za śp. rodziców Helenę i Brunona Stenka