• "Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło.
  Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie."
  [ Syr 7,1-2 ]
 • "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!,
  wejdzie do królestwa niebieskiego,
  lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca,
  który jest w niebie."
  [ Mt 21 ]

 • "Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo,
  lepsze uznanie niż srebro i złoto."
  [ Prz 22,1 ]

 • "Dzieci,bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom,
  bo to jest sprawiedliwe."
  [ Ef 6,1 ]

 • "...Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
  abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną..."
  [ Rdz 28 ]

 • "...Oddajcie więc Cezarowi to co należy do Cezara,
  a Bogu to, co należy do Boga."
  [ Łk 25 ]