Początek myśli o własnym kościele dały rozwijające się bardzo prężnie w latach osiemdziesiątych na terenie wsi „Oazy“ prowadzone przez oo. Franciszkanów. Myśl tę podjął ks. dr Henryk Ormiński przy wielkim poparciu mieszkańców przyszłej parafii. Budowa Domu Katechetycznego ( Kaplicy Kościoła ) rozpoczęła się 3 marca 1987 roku. Dwa lata od rozpoczęcia budowy w dniu 21 marca 1989 roku Ks. Bp. Marian Przykucki dokonał poświęcenia nowego Domu Bożego.

Dekretem z dnia 1 lutego 1990 roku Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Chełmińskiej Mariana Przykuckiego została powołana Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie. Dekret wszedł w życie z dniem 15 lutego 1990 roku.
Na rzecz nowo powstałej parafii Ksiądz Biskup Ordynariusz wydzielił następujące terytorium: wieś Prokowo - jako siedziba parafii - Prokowo Wybudowania, Prokowo Chrósty, Sytnia Góra, Dziewicza Góra.

zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie zdjęcie Foto arch. St. Kowalewski Prokowo