Sakrament chrztu w naszej parafii

2020-09-26 13:49

Sakrament chrztu w naszej parafii

Terminy

Sakramentu chrztu w naszej parafii udzielamy w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:45. W uzasadnionych przypadkach termin ustalany jest indywidualnie

.

Zgłoszenie

 1. Zgłoszenia dziecka do chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
 2. Wymagane dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Informacja o ślubie kościelnym rodziców dziecka.
  • Dane osobowe rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania, wiek).
 3. Osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię.

W przypadku małżeństwa niesakramentalnego lub matki samotnie wychowującej dziecko należy umówić się z proboszczem na rozmowę określającą warunki przyjęcia tego sakramentu.

Przygotowanie

Przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka odbywa się w soboty poprzedzające chrzest, o godz. 17:00 w salce katechetycznej.

W dniu chrztu rodzice wraz z dzieckiem oraz rodzice chrzestni winni zgłosić się minimum 15 min. przed uroczystością do zakrystii w celu złożenia podpisów we właściwych księgach.

Rodzice chrzestni

Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

 1. Mieć ukończone 16 lat
  .
 2. Być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.
 3. Prowadzić życie zgodne z wiarą
  (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym).
 4. Przedstawić zaświadczenie o praktykowaniu wiary wydane przez parafię miejsca zamieszkania.

Rzeczy potrzebne do chrztu

 1. Biała szata – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie. Oznacza to, że po chrzcie stało się ono nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa (na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu);
 2. Świeca chrzcielna – zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Wybrane punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego

1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.