Ogłoszenia
Najbliższe msze
Poniedziałek 17 czerwca 2024
za śp. Krystynę, Elżbietę, Alfonsa, Eufemię, Annę, Leonarda i Jana
za śp. Józefę Mierską w 25.rocznicę śmierci, śp. Stanisława
Wtorek 18 czerwca 2024
o bł. Boże dla rodziny Pobłockich
za śp. rodziców z obojga stron, śp. męża Kazimierza, śp. Ewę Głodowską
Środa 19 czerwca 2024
w pewnej intencji
Czwartek 20 czerwca 2024
za śp. Waldemara Ostrowskiego, śp. rodziców, bratową i szwagra
Piątek 21 czerwca 2024
za śp. Czesława Walaszkowskiego, śp. Marka Andryskowskiego
za śp. Stanisława Dawidowskiego, śp. zmarłych z rodziny Dawidowskich i Kwidzińskich
Sobota 22 czerwca 2024
Msza św. ślubna
za śp. rodziców Irenę i Wacława Gronowskich, śp. siostrę Stefanię, śp. szwagra Władysława
w pewnej intencji
Niedziela 23 czerwca 2024
za śp. Czewsława Walaszkowskiego, śp. Zofię Waleskę i Augusta, śp. szwagrów i szwagierki
za śp. Zofię i Klemensa Plichta, śp. Helenę, Alojzego, Józefa Mielewczyk, śp. Kazimierza i Pawła Stromskich
za śp. Annę i Benedykta Leyk