Ogłoszenia
Najbliższe msze
Piątek 7 października 2022
o bł. Boże dla Róż Różańcowych
Sobota 8 października 2022
Msza św. ślubna
o bł. Boże dla rodziny Bruhn
Niedziela 9 października 2022
o bł. Boże dla Marii i Franciszka Pobłockich w 60.rocz. urodzin męża i taty
za śp. Wandę i Alojzego Bulczak i zmarłych z rodziny Skrzypkowskich
Msza św. w pewnej intencji