Ogłoszenia
Najbliższe msze
Wtorek 26 września 2023
za śp. Anielę i Jana Baranowskich
o bł. Boże dla Emilii i Łukasza Niklas z rodziną
Środa 27 września 2023
o bł. Boże dla rodziny Wnet, Węsierskich i herman, śp. rodziców i dziadków z obojga stron
Czwartek 28 września 2023
za śp. Teresę i Szczepana Kwidzińskich, sp. Agnieszkę i Leona Frankowskich, śp. braci i szwagrów
Piątek 29 września 2023
za śp. Jana i Gertrudę Król, śp. Agnieszkę i Gerarda Armatowskiego, śp. brata Bogdana
Sobota 30 września 2023
Msza św. dożynkowa
o bł. Boże dla Eweliny i Macieja Pawławskich z rodziną
w pewnej intencji
o bł. Boże dla Natalii Stromskiej w 18.rocznicę urodzin
Niedziela 1 października 2023
o bł. Boże dla Katarzyny i Zbigniewa Wydrowskich z rodziną
za śp. rodziców Barbarę i Brunona Stromskich
za śp. Mirosławę, Patryka, Agnieszkę Reglińskich, śp. Genowefę i Leona , śp. Zbigniewa Richert