Ogłoszenia
Najbliższe msze
Środa 8 lutego 2023
MSZY ŚW. NIE MA
Czwartek 9 lutego 2023
za śp. Pelagię i Brunona Dunst i dusze w czyśćcu cierpiące
o bł. Boże dla Urszuli Jóskowskiej i jej rodziny
Piątek 10 lutego 2023
za śp. Eugeniusza Szprengel w 1. rocz. śmierci
o bł. Boże dla Marii i Dariusza Rybakowskich z rodziną
Sobota 11 lutego 2023
za śp. Stanisława Byczkowskiego
za śp. Elżbietę Bladowską
za śp. Barbarę i Bronisława Plichta, śp. Jana, Helenę, Edmunda i Alojzego
Niedziela 12 lutego 2023
za śp. rodziców Frankowskich i Kwidzińskich
o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka z okazji urodzin i jego małżonki
o bł. Boże dla sprzątających kościół od państwa Garskich do Gronda