Historia Parafii

Wszystkie prace jakie zostały udokumentowane począwszy od decyzji o zbudowaniu kościoła