Proboszczowie

Śp. Ksiądz
Mieczysław Kuciński

Urodził się 3 kwietnia 1931 roku w Golubiu w rodzinie ślusarza Adama i Janiny zd. Kamińskiej. Ochrzczony został 27 09 1931 roku w kościele parafialnym w Golubiu i tam również 9 05 1948 roku przyjął sakrament bierzmowania. Naukę, przerwaną wybuchem wojny, rozpoczął w Szkole Powszechnej w Golubiu w 1938 roku. Od roku 1948 kontynuował ją w Szkole Ogólnokształcącej w Golubiu, zdając egzamin maturalny w 1952 roku. Do Wyższego Seminarium Duchownego został przyjęty 27 lipca 1952 roku. Tonsurę otrzymał 28 czerwca 1954 roku z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Podobnie ostariat i lektorat 4 kwietnia 1955 roku oraz egzorcystat i akolitat 16 marca 1957. Święcenia subdiakonatu 21 września 1957 roku przyjął z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego. Święceń diakonatu udzielił mu Biskup Chełmiński Kazimierz Józef Kowalski 3 listopada 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął również z rąk Biskupa Chełmińskiego Józefa Kowalskiego 21 grudnia 1957 roku.

Pracę duszpasterską rozpoczął 1 stycznia 1958 roku jako wikariusz parafii Lubiszewo. 1 lipca 1958 roku przeniesiony został na wikariat do parafii Grudziądz-Tarpno; 1lutego 1959 roku na wikariat do parafii Lipinki; 18 maja 1960 roku na wikariat parafii Gdynia-Mały Kack; 1 września 1962 roku na wikariat parafii Lipusz. 1 lipca 1970 roku mianowany został wikariuszem ekonomicznym parafii Kokoszkowy a 26 maja 1971 roku administratorem tejże parafii. 3 lipca 1984 roku mianowany został proboszczem parafii Sulęczyno. 28 kwietnia 1989 roku został zwolniony z obowiązków proboszcza parafii Sulęczyno i skierowany na urlop z obowiązkiem opieki duszpasterskiej nad parafią Opalenie, którą sprawował do 8 listopada 1989 roku. 15 lutego 1990 roku mnianowany został proboszczem parafii Prokowo; 1 lipca 1995 roku proboszczem parafii Krąg; 7 października 1995 roku administratorem parafii Linia, gdzie 31 października 1999 roku otrzymał tytuł radcy duchownego ad honores. 6 listopada 1999 roku został zwolniony z obowiązków administratora parafii Linia. 16 lutego 2000 roku otrzymał nominację na administratora parafii Zapceń.21 lutego 2005 roku został zwolniony z powierzonych obowiązków i przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał u swojej rodziny w Golubiu.

Ksiądz Radca Mieczysław Kuciński zmarł 22 czerwca 2006 roku w Golubiu w wieku 75 lat życia i 49 lat kapłaństwa. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Diecezjalnego prof. dr hab. Jana Bernarda Szlagi odbyła się 26 czerwca 2006 roku w Golubiu. Uczestniczyło w niej 30 kapłanów. Po Mszy świetej odprowadzono doczesne szczątki ks. radcy Mieczysława Kucińskiego na miejscowy cmentarz.
Ksiądz dr
Grzegorz Lewandowski

Urodził się 28 sierpnia 1958 roku w Tczewie. Świecenia kapłańskie przyjął w Pelplnie w 1983 roku. Jako wikariusz pracował w parafii p. w. Św. Stanisława w Lubiczu Dolnym oraz w parafii p. w. Św. Mikołaja w Grudziądzu. W latach 1986-90 odbył sudia w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej W Warszawie, zakończone 1994 roku rozprawą doktorską pt. „Kobieta i macierzyństwo w środowisku przestępstwa i kary w Zakładzie Karnym dla Kobiet w Grudziądzu w latach 1989-92.”

Od 1995 roku jest proboszczem parafii p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Prokowie na Kaszubach, a także wykładowca teologii rodziny, teologii moralnej oraz etyki w Gdańskim Instytucie Teologicznym(Filia KUL), na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego(Punkt Konsultacyjny w Tczewie), na Uniwersytecie Gdańskim(Podyplomowe Studium Przygotowania do Życia w Rodzinie) oraz na Wydziale Filozafii Wyższej Sakoły Pedagogicznej W Słupsku(Stiudium Podyplomowe). Jest autorem trzech książek: „Kobieta w zakładzie karnym” oraz „Tajemnica kobiety”, „Obraz rodziny w percepcji nieletnich przestępców oraz ich sylwetka moralno religijna” . Dotychczas opublikował kilkanaście artykułów naukowych, popularnonaukowych oraz recenzji dotyczących przede wszystkim problematyki małżeńskiej i rodzinnej. Jest także promotorem ponad siedemdziesięciu prac magisterskich.