Sakrament małżeństwa w naszej parafii

2020-09-26 13:49

Sakrament małżeństwa w naszej parafii

 1. Narzeczeni, zamierzający wstąpić w sakramentalny związek małżeński proszeni są o zgłoszenie się na rozmowę z księdzem proboszczem.
 2. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia stałego lub tymczasowego zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.
 3. Na min. trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni zgłaszają się do duszpasterza, przedstawiając:
  • aktualne metryki chrztu

   (z datą wystawienia nie przekraczającą 3 miesięcy),
  • dowody osobiste,
  • świadectwa bierzmowania,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • wdowcy przedstawiają kościelne świadectwo zgonu zmarłego współmałżonka.
 4. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.
 5. Narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej przedstawia się duszpasterzowi.
 6. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się i przedstawiają zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego.

Wybrane punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego

1601 ?Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu?.