I. Komunia święta

2020-09-26 13:48

Komunia św. w naszej parafii

  1. Sakrament Eucharystii udzielany jest dzieciom uczącym się lub zamieszkującym na terenie naszej parafii, które uczęszczają do klasy III szkoły podstawowej
    .
  2. Dzieci mają obowiązek uczestniczyć w rocznym kursie przygotowawczym, który trwa od września do daty przyjęcia I. Komunii św.
  3. W ramach przygotowania dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w niedzielę we Mszy św. o godz. 11.30.

Termin

Uroczyste przyjęcie sakramentu Eucharystii następuje w niedzielę. Termin podawany jest przez ks. proboszcza podczas wrześniowego spotkania z rodzicami.

Dokumenty

  1. Metryka chrztu dziecka
    (należy dostarczyć proboszczowi lub katechecie).

Wybrane punkty Katechizmu Kościoła Katolickiego

1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.