OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA 19.05.2024R. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

2024-05-18 20:57

1. Dziś z okazji UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ o godz. 15.00 zapraszam wraz z dziećmi pierwszokomunijnymi na NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

  Po nabożeństwie odbędą się wspólne zdjęcia i nastąpi rozdanie dzieciom pamiątkowych obrazków. Serdecznie zapraszam.

2. Tradycyjnie, jak w całej Polsce, dzieci komunijne w środę 22.05.2024r. przed Mszą św. złożą ofiarę na biedne dzieci z krajów misyjnych na zakup lekarstw

   i artykułów spożywczych.

3. Dzieci komunijne zapraszam do uczestnictwa wraz z rodzicami w "BIAŁYM TYGODNIU " na Msze św. z nabożeństwem majowym w poniedziałek 20.05.

    o godz. 16.00 i w pozostałe dni tygodnia o godz. 18.00.

4. Spowiedź każdego dnia powszedniego kwadrans przed Mszą św.

5. Ogłaszam majową zbiórkę inwestycyjną na terenie parafii na opłatę ostatniej już raty na zakup działki przez parafię na przyszły plac manewrowy

  dla samochodów.

6. W sobotę 25.05 o godz. 9.00proszę o posprzątanie kościoła wraz z kwiatami mieszkańców ul. Kartuskiej. Zapraszam nastęujące rodziny:

- Dunst Gabrielę,

- Stencel Adama i Adelę z córką,

- Baranowskich Mirosława i Irenę z synem,

- Juńską Grażynę,

- Rybakowskich Barbarę i Radosława z dziećmi,

- Plichtę Krzysztofa i Małgorzatę z dziećmi,

- Richter Krzysztofa i Bożenę z dziećmi,

- Wilczewskich Stanisława i Eugenię,

- Wilczewskich Sławomira i Hannę z dziećmi,

- Walaszkowskich Dariusza i Katarzynę z dzieći,

- Labudę Macieja i Aleksandrę z córką.